Välkommen till Mariehems­projektet i Umeå

Här hittar du som hyresgäst samlad information om renoveringen på Mariehem. Du kan läsa mer om varför vi renoverar, vad som ingår i renoveringen och hur ditt boende påverkas.

Vilken typ av information hittar jag på sidan?

Tidplan för renoveringen

För att underlätta för våra hyresgäster och för att evakueringen ska fungera smidigt så kommer renoveringen att ske hus för hus. Renoveringen av det första huset påbörjades i april 2020.

Renoveringens olika delar

Så går renoveringen till

Renoveringen av Mariehem har planerats under en längre tid. Vi har med hjälp av sakkunniga utvärderat vilka åtgärder som ska ingå i renoveringen.

Läs mer om varför vi renoverar

Godkännande av renoveringen

För att en hyresvärd ska få bygga om i en fastighet krävs det att hyresgästerna godkänner åtgärderna. Dels för den enskilda lägenheten men även för de gemensamma utrymmena.

Vad ska jag godkänna?

När det är dags för din lägenhet att bli renoverad ordnar Rikshem ett tillfälligt boende till dig. Du kan självklart också välja att ordna eget boende.

Evakueringslägenhet eller direktflytt