Bruksvärdesprincipen avgör hyresnivån

Hyrorna i Sverige sätts utifrån bruksvärdessystemet. Det innebär att hyran ska motsvara den standard och de egenskaper som huset och lägenheten har.

Hyressättningen inom bruksvärdessystemet baseras på ett antal bruksvärdesfaktorer, som exempelvis fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheter och gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar. Även läge, så som tillgång till kollektivtrafik och avstånd till centrum, är en bruksvärdesfaktor. Baserat på dessa faktorer ska likvärdiga lägenheter ha lika hyra.

Bruksvärdet bestäms i förhandling mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen som representerar hyresgästerna.

Poängsystemet i Umeå

I Umeå bedöms bruksvärdet utifrån ett poängsystem som satts utifrån vilka egenskaper som påverkar lägenheternas och husens standard. Poängsystemet är utvecklat under 1990-talet av Bostaden och Hyresgästföreningen och systemet används gemensamt av dessa aktörer samt Fastighetsägarföreningen i Umeå. ​

Läs mer om hur poängsystemet i Umeå fungerar

Hyror efter renoveringen

Här hittar du hyrorna, efter renovering, för din lägenhet. Årliga generella höjningar kan tillkomma. Den nya hyressättningen är inklusive värme- och vattenförbrukning.

Hyror efter renoveringen

Hyresförhandlingen

Att veta vilken hyra som gäller efter renoveringen gör det lättare för dig som hyresgäst att ta ställning till renoveringen. Vi har förhandlat med Hyresgästföreningen om hyresnivån och kommit överens om hyrorna efter renovering (2020 års nivå).

Hyresförhandlingen