Hyran har förhandlats med Hyresgästföreningen

Att veta vilken hyra som gäller efter renoveringen gör det lättare för dig som hyresgäst att ta ställning till renoveringen. Vi har förhandlat med Hyresgästföreningen om hyresnivån och kommit överens om hyrorna efter renovering (2020 års nivå).   

Inför renoveringen förhandlade Rikshem hyrorna med hyresgästföreningen som representerar hyresgästerna. I förhandlingarna har vi gått igenom planerna för renoveringen med Hyresgästföreningen. Hyrorna förhandlas sedan fram utifrån bruksvärdesprincipen och det poängsystem som finns för hyrorna i Umeå.

Förhandlingsordning

Rikshem har tillsammans med Hyresgästföreningen tecknat en så kallad förhandlingsordning vilket innebär att Hyresgästföreningen representerar hyresgästerna i förhandling om hyror och kan teckna förhandlingsöverenskommelser om detta. Hyresgästen godkänner denna överenskommelse i hyresavtalet med Rikshem.

Bruksvärdesprincipen och poängsystemet i Umeå

Hyrorna i Sverige sätts utifrån bruksvärdessystemet. Det innebär att hyran ska motsvara den standard och de egenskaper som huset och lägenheten har.

Bruksvärdesprincipen och poängsystemet i Umeå

Hyror efter renoveringen

Här hittar du hyrorna, efter renovering, för din lägenhet. Årliga generella höjningar kan tillkomma. Den nya hyressättningen är inklusive värme- och vattenförbrukning.

Hyror efter renoveringen