Godkännande av renoveringen

För att en hyresvärd ska få bygga om i en fastighet krävs det att hyresgästerna godkänner åtgärderna. Dels för den enskilda lägenheten men även för de gemensamma utrymmena.

Du kommer att få mer information tillsammans med godkännandehandlingarna som skickas rekommenderat till dig.

Godkännandehandlingar

Godkännandehandlingarna skickas till dig med rekommenderad post för att vi vill vara säkra på att det kommer fram. Du kommer att få två (2) exemplar av godkännandebrevet. Ett (1) exemplar returneras till Rikshem, det andra behåller du själv.  Glöm inte att skicka in blanketten före sista svarsdatum.

Vad ska jag godkänna?

Du ska godkänna de åtgärder som kommer att göras övergripande i fastigheten samt i din enskilda lägenhet. Här hittar du kortfattad info om det som ska göras. Se utförlig beskrivning i godkännandehandlingen.

  • För gemensamma utrymmen, tex tvättstugor, behöver en majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna.
  • För den enskilda lägenheten krävs ett enskilt godkännande av den berörda hyresgästen. Om den berörda hyresgästen inte lämnar besked eller säger nej till någon åtgärd som hyresvärden önskar genomföra har hyresvärden rätt att efter två månader från det att hyresgästen tillfrågats om dennes inställning, ansöka hos Hyresnämnden om att få utföra åtgärden. Detta förfarande beskrivs närmare i hyreslagen (12 kapitlet jordabalken).

Om du inte godkänner åtgärderna

Om vi inte får något svar på godkännandeförfrågan från dig eller om du inte godkänner åtgärderna så är nästa steg att ärendet skickas vidare till Hyresnämnden för beslut.

Känner du dig osäker på något i godkännandehandlingarna eller i våra beskrivningar så är du välkommen att kontakta vår ombyggnadssamordnare.

Vanliga frågor och svar

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att skicka in en fråga till oss.

Vanliga frågor och svar

Ombyggnadssamordnare

Frågor och funderingar kan så klart uppstå vid denna typ av renoveringar. Är det något du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig till vår ombyggnadssamordnare.

Kontakta vår ombyggnadssamordnare