Godkännandeprocessen

Godkännandeprocessen brukar pågå i ca 6-9 månader, inklusive hyresförhandlingar om ca 8-15 månader.

Hyresförhandling

Pågår i ca 2-6 månader.​
Rikshem förhandlar med Hyresgästföreningen om hyresnivån och kommer överens om en hyra som gäller efter renoveringen.​​ Informationsbroschyr om renoveringen skickas ut till hyresgästerna

Hyresförhandling

Formell godkännandeprocess

Pågår i ca 2 månader.
Godkännandehandlingar skickas till hyresgästerna med rekommenderad post. Hyresgästen får ta ställning till de åtgärder som renoveringsprojektet innebär.

Formell Godkännandeprocess

Prövning i hyresnämnden

Pågår i ca 3-6 månader.
Om hyresgästen inte godkänner renoveringen eller inte svarar alls skickar Rikshem en ansökan om att få genomföra åtgärderna hos Hyresnämnden.

Prövning I Hyresnämnden

Överklagandetid

Pågår i ca 3 veckor

Tid För Överklagan
Renoveringen Kan Börja