Kontakt till din lokala Hyresgästförening

Vill du ha kontakt med en representant för din lokala Hyresgästförening vänd dig till Samuel Björklund: 

073-829 18 01
samuel.bjorklund@hyresgastforeningen.se