Därför renoverar vi fastigheterna

Renoveringen behövs för att ditt boende ska bli så trivsamt, säkert och bekymmersfritt som möjligt och för att fastigheterna ska hålla många år framöver.

Lägenheterna på Mariehemsvägen 35-39 byggdes för cirka 50 år sedan och är i behov av en större renovering. Som långsiktig fastighetsägare är det vårt ansvar att ta hand om och se till att fastigheterna är i gott skick för att ditt hem även i fortsättningen ska vara funktionellt, tryggt och trivsamt.

Ökat antal felanmälningar

Uttjänta stammar skapar vatten- och fuktskador och vissa av lägenheterna är i så dåligt skick att vi inte längre kan hyra ut dem. Antalet felanmälningar har under flera år ökat bland annat p.g.a. vattenskador som ställer till stora problem i husen. Från perioden 2017 till 2019 har antalet felanmälningar i dessa fastigheter på Mariehem ökat med 40 procent. 

För att vi ska kunna undvika stora akuta renoveringar som blir påfrestande för dig som hyresgäst behöver husen nu genomgå en omfattande renovering.

Noga övervägd renoveringsnivå

Tillsammans med sakkunniga har vi noga utvärderat behovet av renovering och upprustning. Vi har utgått ifrån det behov som finns och samtidigt arbetat för att hålla nere hyran så mycket som det går genom att inte inkludera ytterligare hyreshöjande åtgärder. De åtgärder som ingår i renoveringen är grundläggande, därför har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda dig att välja nivå på renoveringen. 

Vad händer om vi inte renoverar 

Om vi inte skulle renovera så är alternativet att riva befintliga hus och bygga nytt. Det skulle bland annat innebära högre hyror och längre tid i evakueringslägenhet för dig som hyresgäst. Utifrån ett hyresgästperspektiv, ekonomiskt perspektiv och miljömässigt perspektiv har vi istället valt att renovera fastigheterna och byta ut de delar som inte längre är funktionella. 

Hållbara fastigheter

För att vi ska kunna fortsätta att tillhandahålla bostäder för en växande befolkning behöver vi se till att lägenheterna håller under många år framöver. Genom att förbättra ventilationen och återvinna värmen i frånluften kan vi också minska den negativa miljöpåverkan. 

Beskrivning av renoveringen

Lägenheterna på Mariehem kommer att omfattas av en genomgående renovering. Alla lägenheter får nytt kök och badrum/WC. Vardagsrum, sovrum, klädkammare (där sådan finns) och hall kommer att få nya ytskikt och nya golv. Så här ser en nyrenoverad lägenhe...

Beskrivning av renoveringen

Hyresförhandlingen

Att veta vilken hyra som gäller efter renoveringen gör det lättare för dig som hyresgäst att ta ställning till renoveringen. Vi har förhandlat med Hyresgästföreningen om hyresnivån och kommit överens om hyrorna efter renovering (2020 års nivå).

Hyresförhandlingen