Så går renoveringen till

Rityta 2

Inventering av fastigheten

Renoveringen av Mariehem har planerats under en längre tid. Vi har med hjälp av sakkunniga utvärderat vilka åtgärder som ska ingå i renoveringen.

Läs mer om varför vi renoverar fastigheterna på Mariehemsvägen

Rityta 2 Kopia

Välkommen till informationsmöte

Vi håller ett informationsmöte där vi berättar mer om vad renoveringen innebär.

Läs mer om vad renoveringen innebär för just dig

Rityta 2 Kopia 2

Godkännande av renoveringen

Vi skickar ut en godkännandehandling med rekommenderad post. Nu får du ta ställning till renoveringen. Det är viktigt att du svarar på godkännandet så att vi vet hur du ställer dig till renoveringen. Om du inte godkänner renoveringen, eller om du inte svarar alls, kommer ärendet att prövas i Hyresnämnden.

Läs mer om godkännandeprocessen

Rityta 2 Kopia 3

Önskemål om tillfällig bostad

Om du har några speciella önskemål när det gäller ditt tillfälliga boende under renoveringen eller alternativ för direktflytt är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om olika alternativ för tillfällig bostad

Rityta 2 Kopia 4

Besked om tillfällig bostad

I god tid innan renoveringen påbörjas kommer vi att ge besked om din tillfälliga bostad för evakuering. Som alternativ till evakueringsbostad har du även möjlighet att välja att direktflytta eller ordna eget boende. Du får själv välja om du vill använda vår flyttfirma eller flytta själv och få ersättning som en hyresrabatt.

Läs mer om vad du behöver tänka på inför flytt till ditt tillfälliga boende

Rityta 2 Kopia 5

Flytt till tillfällig bostad, renoveringsstart

Nu börjar vi renovera. Du får tillgång till ditt tillfälliga boende och vi beräknar att du kan flytta tillbaka efter ca sex månader. 

Rityta 2 Kopia 6

Flytta hem till din nyrenoverade lägenhet

Renoveringen är klar och du kan flytta tillbaka till din nyrenoverade lägenhet.

Hyrorna efter renovering har förhandlats med Hyresgästföreningen i enlighet med gällande förhandlingsordning. Mindre justeringar av hyresnivåerna kan förekomma. Årliga generella höjningar kan tillkomma. Den nya hyressättningen är inklusive värme- och vattenförbrukning.

Läs mer om hyresförhandlingen

Rityta 2 Kopia 7

Begäran om ersättning och dina upplevelser av renoveringen

Efter att du har flyttat tillbaka till din ordinarie lägenhet kan du begära ersättning från Rikshem för vissa kostnader du haft i samband med renoveringen. Efter renoveringen kommer vi skicka ut en enkät där du kan framföra dina åsikter och upplevelser av renoveringen. Vi är tacksamma för dina synpunkter.

Läs mer om vilka ersättningar du kan få