Tidplan för renoveringen

För att underlätta för våra hyresgäster och för att evakueringen ska fungera smidigt så kommer renoveringen att ske hus för hus. Renoveringen av det första huset påbörjades i april 2020. 

Varje hus beräknas ta cirka sex månader att färdigställa. Renoveringen av samtliga hus som ska renoveras på Mariehem beräknas ta fyra år. Du som är hyresgäst kommer att få detaljerad information om de datum som gäller för just din lägenhet i god tid, så att du hinner förbereda dig inför evakuering.

Preliminär tidplan för projektet

Så här ser den preliminära tidplanen ut för respektive adress i området - dessa datum kan komma att justeras under projektets gång. De adresser som ligger närmast i tid är klickbara för mer information och status:

Mariehemsvägen 35 H-G
Renoveringsarbeten planerad mellan 2021-12-01 och 2022-04-30. 

Mariehemsvägen 35 A
Renoveringsarbeten planerad mellan 2022-03-01 och 2022-09-30.

Mariehemsvägen 37 D-E-F:
Renoveringsarbeten planerad mellan 2022-06-01 och 2022-12-31.

Mariehemsvägen 37 A:
Renoveringsarbeten planerad mellan 2022-09-01 och 2023-02-28.

Adresser som är färdigrenoverade:

  • Mariehemsvägen 35 D-E-F
  • Mariehemsvägen 37 C-B
  • Mariehemsvägen 39 E-F-G
  • Mariehemsvägen 37 G-H
  • Mariehemsvägen 35 B-C

Renoveringen kommer att märkas i området

Under renoveringen kommer vi att sätta upp avspärrningar för de delar som inte får beträdas av hyresgäster eller obehöriga. Det kommer att stå byggbodar och containrar på innergården. Det kommer även att vara hantverkare som rör sig i och runt husen under dagtid. Renoveringen kommer alltså bli märkbar även för hyresgäster som inte bor i huset som renoveras.

Så här ser en nyrenoverad lägenhet ut