Checklista inför flytten

Inför flytten finns det några saker som du själv behöver ordna så att tex posten ska komma rätt och hemförsäkringen ska gälla.

Tillfällig eftersändning av post

Under tiden för renoveringen måste din post skickas till den tillfälliga bostadsadressen. Detta kallas tillfällig eftersändning och den måste du själv beställa. Enklast gör du detta på internet www.adressandring.se men det går också bra att ringa Adressändrings kundtjänst på telefon 0771-97 98 99. På deras webbsida finns information och svar på vanliga frågor kring tillfällig eftersändning. Tänk på att beställa denna tjänst i god tid, minst fem arbetsdagar innan eftersändningen ska börja gälla. Rikshem ersätter hyresgästens kostnad för eftersändningen. Kom ihåg att spara kvitto!

Flytt av fasttelefonabonnemang

Under tiden för det tillfälliga boendet måste du själv beställa flytt av din fasta telefon. Detta gäller både vid utflytt till den tillfälliga lägenheten och återflytt till den ordinarie lägenheten. Rikshem hänvisar till respektive telefonoperatör om du skulle ha ytterligare frågor. Hyresgäster som inte har en fast telefon kan förstås bortse helt ifrån detta. Rikshem ersätter dig för kostnaden för flytt av telefon, se avsnittet "Ersättningar" och fyll i blanketten ”Begäran om ersättning”.

El

Under tiden för ombyggnaden stängs elen av i din ordinarie lägenhet. Rikshem ansvarar för att evakueringslägenheten har el och du debiteras i efterhand en schablonkostnad för elförbrukning under hela evakueringstiden enligt nedan:

  • 1 rum och kök 400 kr
  • 2 rum och kök 600 kr
  • 3 rum och kök 800 kr
  • 4 rum och kök 1000 kr
  • 5 rum och kök 1 200 kr

Bredband

Under renoveringen kommer du behöva flytta ditt bredbandsabonnemang. Alla kostnader detta medför kommer Rikshem ersätta när du flyttat tillbaka till din ordinarie lägenhet. När du skickar in blanketten ”Begäran om ersättning” bifogar du samtliga kvitton för kostnader detta medfört.

Hemförsäkring

Det är alltid viktigt att ha en gällande hemförsäkring, inte minst under renoveringstiden. Rikshems försäkring täcker endast skador som drabbar fastigheten vilket innebär att hyresgästen skall ha en hemförsäkring för sina egna ägodelar. Om du inte har en hemförsäkring rekommenderar Rikshem dig att skaffa en sådan snarast. Du måste själv ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se till att hemförsäkringen även gäller för din tillfälliga evakueringslägenhet.