När du flyttar tillbaka

Renoveringen beräknas ta cirka 6 månader per huskropp men du kommer att få mer information när det börjar bli dags för dig att flytta hem igen. 

När du flyttar tillbaka till din bostad kommer det att finnas en hel del information om ditt nya hem och den utrustning som finns där. Du kommer även att få en inflyttningsenkät en tid efter du flyttat tillbaka så att Rikshem har möjlighet att ta del av dina synpunkter på renoveringen. 

Glöm inte flyttersättningen

Ersättningar betalas inte ut automatiskt. Fyll i blanketten ”Begäran om ersättning” som finns i broschyr du fått utskickad. Skicka in den tillsammans med kvitton när du flyttat tillbaka till din renoverade lägenhet

Tidplan för renoveringen

För att underlätta för våra hyresgäster och för att evakueringen ska fungera smidigt så kommer renoveringen att ske hus för hus. Renoveringen av det första huset påbörjades i april 2020.

Renoveringens olika delar

Flyttersättning

Rikshem ersätter eventuella extrakostnader som uppstår i samband med renoveringen. För att få ersättning sparar du dina kvitton och fyller i blankett "Begäran om ersättning".

Läs mer om vilka utgifter Rikshem står för