Vanliga frågor och svar

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna med svar nedan, använd gärna sökfunktionen för att lättare hitta rätt. Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att skicka in en fråga till oss.

Våra vanliga frågor

 • Renoveringen kommer att ske hus för hus. Renoveringen av det första huset påbörjades under våren 2020. Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras, men du kan alltid se den i sin helhet under Tidplan på den här webben.

  Vi informerar alltid dig som hyresgäst i god tid när huset du bor i är aktuellt för renovering.

 • Vi kommer renovera ett hus i taget och renoveringen av området beräknas ta totalt fyra år. Från det att du flyttat från din lägenhet räknar vi med att du ska kunna flytta tillbaka efter ungefär 6 månader. Vi kommer att kontakta dig i god tid när det är aktuellt för renovering av huset du bor i. 

 • Att veta vilken hyresnivå som gäller efter en renovering underlättar när du som hyresgäst ska ta ställning till renoveringen.

  Hyrorna sätts i förhandling med Hyresgästföreningen som representerar hyresgästerna. Rikshem går igenom planerna för renoveringen och hyrorna förhandlas fram utifrån bruksvärdesprincipen och det poängsystem som finns för hyrorna i Umeå. 

 • Under renoveringen av din ordinarie lägenhet är det inte möjligt för dig att bo i den då kök, badrum och alla ytskikt kommer att bytas ut. Därför ordnar vi ett tillfälligt boende under tiden, en evakueringslägenhet. Vill du ordna med eget boende under renoveringen eller byta till en annan lägenhet går det också bra. 

  Vi strävar efter att hitta en evakueringslägenhet i närområdet och kommer att ta in önskemål om exempelvis adress, våningsplan, hiss osv. när det är dags för renovering av huset du bor i för att försöka uppfylla så många önskemål som möjligt. 

Alla frågor och svar

 • För att ska få bygga om i en fastighet krävs det att du som hyresgäst godkänner åtgärderna. När det börjar närma sig renovering av huset du bor i skickar vi ut en godkännandehandling och du får då ta ställning till renoveringen. Oavsett om du godkänner renoveringen eller inte är det viktigt att du svarar så vi vet hur du ställer dig till renoveringen. Om du inte godkänner renoveringen, eller om du inte svarar alls, kommer ärendet att prövas i Hyresnämnden.

  Känner du dig osäker på något i godkännandehandlingarna så är du välkommen att kontakta oss.

 • Om du inte godkänner renoveringen eller inte svarar alls skickar Rikshem en ansökan till hyresnämnden om att få genomföra åtgärderna. Du har då möjlighet att välja att vara med vid mötet i hyresnämnden och få framföra vad du tycker. Hyresnämnden beslutar sedan om renoveringen får genomföras eller inte, genom att jämföra hyresvärdens skäl för att göra ombyggnaden med de skäl som kan finnas för att den inte borde göras.

 • Hyresgästerna på Mariehemsvägen 39 E-G har godkänt renoveringen som kommer att starta under våren 2020. Även det andra huset Mariehemsvägen 37 G-H som är aktuellt för renovering i höst har godkänt renoveringen.

  Godkännandehandlingar har skickats ut till det tredje huset, Mariehemsvägrn 35 B-C, som berörs av renoveringen.

 • I godkännandehandlingen meddelar du om du godkänner eller inte godkänner renoveringen av lägenheten där du bor. Evakueringsalternativ och erbjudande om en konkret evakueringslägenhet blir aktuellt först när vi vet om och när renoveringen kan startas.

  Vi strävar efter att erbjuda evakueringslägenhet i området. När det är klart för en renovering av din fastighet så kommer vi att ta in önskemål om exempelvis adress, våningsplan, hiss osv. för att sedan försöka uppfylla så många önskemål som möjligt. Efter det får du ett erbjudande om en specifik lägenhet.

 • Renoveringen kommer att ske hus för hus. Renoveringen av det första huset påbörjades under våren 2020. Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras, men du kan alltid se den i sin helhet under Tidplan på den här webben.

  Vi informerar alltid dig som hyresgäst i god tid när huset du bor i är aktuellt för renovering.

 • Åtgärderna som genomförs är på en grundläggande nivå, därför kan du inte välja olika nivåer på renoveringen. Tillsammans med sakkunniga har vi noga utvärderat behovet av renovering och upprustning och de åtgärder som vi kommer att genomföra är nödvändiga.

  Vi har utgått från Rikshems bedömning av fastigheternas behov och arbetat aktivt för att hålla nere hyran så mycket som det går genom att inte inkludera ytterligare hyreshöjande åtgärder. 

 • För att hålla nere hyran har vi planerat efter vilka åtgärder som behöver göras utifrån fastigheternas behov och för att bostäderna ska vara attraktiva även framåt – men utan att göra några tillägg som höjer standarden ytterligare. För att fastigheterna ska gå att förvalta på ett effektivt sätt rent tekniskt behöver vi  också se till att lägenheterna i grunden fungerar på samma sätt.

 • När vi renoverar en fastighet säkerställer vi också att alla lägenheter får samma standard och moderna lösningar. På så sätt kan lägenheterna vara hållbara under lång tid framöver och det underlättar också förvaltningen av fastigheterna framåt. 

  I och med stambytet behöver samtliga kök och badrum bytas ut. I vissa lägenheter finns dock vitvaror som är fullt fungerande. Dessa, och andra saker som kan återanvändas kommer vi att ta tillvara på och använda i vår förvaltning och i andra fastigheter.

 • Radiatorerna (element) kommer att vara kvar och står för huvudsaklig uppvärmning i badrummet. När vi renoverar våra fastigheter ska de vara attraktiva i många år framöver och lägenheterna ska erbjuda en modern standard. Vi håller dock nere kostnaderna för badrummen genom att sätta in plastmatta istället för kakel och klinkers (förutom i ettorna) vilket skulle utgöra ett stort hyrespåslag. Handdukstork och tvättmaskin/torktumlare kommer inte heller att sättas in. 

 • Då fastigheterna är gamla så finns det delar som är mer eller mindre slitna. Stammarna som är i fokus i den här renoveringen är helt uttjänta och måste bytas ut. Vi fokuserar därför på de åtgärder som behöver göras utifrån en stamrenovering så som kök och badrum. Vi rustar också upp lägenheterna invändigt med nya ytskikt och en modernare standard.

 • Vi kommer renovera ett hus i taget och renoveringen av området beräknas ta totalt fyra år. Från det att du flyttat från din lägenhet räknar vi med att du ska kunna flytta tillbaka efter ungefär 6 månader. Vi kommer att kontakta dig i god tid när det är aktuellt för renovering av huset du bor i. 

 • Att veta vilken hyresnivå som gäller efter en renovering underlättar när du som hyresgäst ska ta ställning till renoveringen.

  Hyrorna sätts i förhandling med Hyresgästföreningen som representerar hyresgästerna. Rikshem går igenom planerna för renoveringen och hyrorna förhandlas fram utifrån bruksvärdesprincipen och det poängsystem som finns för hyrorna i Umeå. 

 • Hyrorna i Sverige sätts utifrån bruksvärdessystemet. Det innebär att hyran ska motsvara den standard och de egenskaper som huset och lägenheten har. Hyressättningen inom detta system baseras på ett antal bruksvärdesfaktorer, som exempelvis fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheter och gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar. Även läge, så som tillgång till kollektivtrafik och avstånd till centrum, är en bruksvärdesfaktor. Baserat på dessa faktorer ska likvärdiga lägenheter ha lika hyra.

 • Under renoveringen av din ordinarie lägenhet är det inte möjligt för dig att bo i den då kök, badrum och alla ytskikt kommer att bytas ut. Därför ordnar vi ett tillfälligt boende under tiden, en evakueringslägenhet. Vill du ordna med eget boende under renoveringen eller byta till en annan lägenhet går det också bra. 

  Vi strävar efter att hitta en evakueringslägenhet i närområdet och kommer att ta in önskemål om exempelvis adress, våningsplan, hiss osv. när det är dags för renovering av huset du bor i för att försöka uppfylla så många önskemål som möjligt. 

 • När du bor i ditt tillfälliga boende så betalar du hyran för din vanliga lägenhet. Alltså samma hyra som du skulle haft i ditt ordinarie boende.

  Om du ordnar eget boende under tiden för renoveringen får du full hyresreduktion.

  Har din evakueringslägenhet lägre hyra än din ordinarie återbetalas överskjutande hyra efter din återflytt.

 • Själva transporten till ditt tillfälliga boende ordnar vi via vår anlitade flyttfirma. Vi förser dig med flyttkartonger men du ansvarar själv för packningen. Om du är i behov av packhjälp kontakta vår ombyggnadssamordnare som hjälper dig vidare (intyg behövs). 

  Om du istället väljer att genomföra flytten själv så ersätter Rikshem dig. Du hittar information om ersättningsnivåer här.

 • För renoveringen på Mariehem finns en samrådsgrupp bestående av ett antal hyresgäster som representerar boende på Mariehem och tillsammans med Hyresgästföreningen framför åsikter kring renoveringen till Rikshem.

  Samrådsgruppen har tyvärr ställt in de träffar vi hade planerat framåt med motiveringen att de inte tycker att de har tillräckligt med inflytande. Vi vill att hyresgäster ska vara med och påverka det som är möjligt och vi kommer bjuda in till ett möte för samtliga hyresgäster kring utformning av gemensamma delar och utemiljöer. Mötet planeras att hållas efter sommaren och en inbjudan skickas ut i god tid.

  Kontakta den lokala Hyresgästföreningen om du vill ha mer information.